School loopbaancoaching

06 202 255 48

School loopbaancoaching

Er zijn steeds meer leerlingen die tijdens hun opleiding/studie het vervolg van hun studie niet meer in beeld hebben. Door verschillende omstandigheden raken ze het overzicht kwijt. De resultaten van hun studie worden hierdoor ook minder. Dit geeft dan weer de nodige problemen in de thuissituatie. Het hele schoolleerproces komt in een steeds negatiever perspectief te zitten.

Samen met de coach gaat een leerling proberen de juiste weg weer te vinden in zijn studieloopbaan. In individuele gesprekken proberen ze zo de draad van het hele proces weer op te pakken.

R. Warnas

"Gedurende mijn jarenlange onderwijservaring ben ik steeds meer het nut van individuele benadering van leerlingen in gaan zien. De scholen zijn steeds groter en onpersoonlijker, de gang van iedere dag vergt van iedere betrokkene heel veel energie waardoor de persoonlijke contacten steeds meer op de achtergrond raken. Ik ben er van overtuigd dat voor veel leerlingen met een probleem in hun opleiding, een persoonlijk benadering heel positief uitpakt. Als leerlingen eenmaal weer hun doelen voor ogen hebben en deze zijn ook te verwezenlijken in een redelijke termijn, zie je hun resultaten weer omhoog gaan.

Samen met de leerling(e) proberen we een plan op te stellen wat het vervolg van zijn of haar studie weer de goede richting op kan krijgen".

Way2go-up
Stevinstraat 21
2984 GD Ridderkerk
Nederland
www.way2go-up.nl