Rotsenwater

06 202 255 48

Rots en water

Onderzoeken in de laatste jaren hebben aangetoond dat er een degelijk verschil betstaat tussen opgroeiende jongens en meisjes. Jongens moeten hun explosieve energie proberen in goede banen te leiden. Jonge mannen komen de laatste tijd vaak negatief in beeld in bijvoorbeeld tv-programma's, in boeken of in artikelen over sekseverschillen.

Het "Rots en Water"-programma stelt zich ten doel jongens bij te staan in het ontdekken van hun eigen kwaliteit en richting: het leren beheersen, vergroten en richten van de eigen kracht en hen met begrip, respect en gevoel te leren omgaan met zichzelf en de mensen om hen heen.

Omdat jongens zo energiek en daadkrachtig zijn en in de regel meer moeite hebben om zich in woorden uit te drukken, is de training psychofysiek. Dit wil zeggen dat vaardigheden op de eerste plaats via fysieke oefeningen worden aangeboden, waarna een transfer wordt gemaakt naar sociale en mentale vaardigheden. Beginnend vanuit een sterke, fysieke basis wordt zo de weg ingezet die leidt tot zelfkennis en het inzicht dat mensen op velerlei manier met elkaar verbonden zijn.

In het nieuwe schooljaar biedt "Way2go-up" ook de mogelijkheid deze training aan.
R. Warnas is volledig gecertificeerd om deze training te geven. Ook voor meisjes zijn specifieke elementen ingebouwd. De training kan zowel individueel als in groepsverband worden ondergaan.

Rots en Water

Way2go-up
Stevinstraat 21
2984 GD Ridderkerk
Nederland
www.way2go-up.nl