Remedial teaching

06 202 255 48

Remedial Teaching

Wat is Remedial Teaching?

Remedial Teaching (RT) is hulpverlening aan iedereen, die problemen heeft met het volgen van het leerprogramma op school.

Voor wie?

Voor kinderen, die vastlopen of dreigen vast te lopen in het onderwijsleerproces op het gebied van lezen, spelling, rekenen en schrijfmotoriek. Dat kunnen ook kinderen zijn:

 • Die door een bepaald leerprobleem of bepaalde leerstoornis op een lager dan gemiddeld niveau functioneren. Bekende stoornissen zijn dyslexie en dyscalculie.
 • Die door aandachtsproblemen achterstanden krijgen in het leerproces. Voorbeelden van zulke aandachtsstoornissen zijn ADHD en PDD-NOS.
 • Die hoger dan gemiddeld scoren. Ook deze kinderen kunnen extra zorg en aandacht gebruiken.

Hoe?

 • Bij het gratis kennismakend gesprek wordt het probleem vastgesteld.
 • Door observatie, gesprekken met ouders/verzorgers en eventueel andere hulpverleners, toetsen en (indien nodig) extra didactische toetsen, wordt de beginsituatie bepaald.
 • Samen met de ouders wordt besproken, wat mogelijk is de komende weken te leren.
 • Er wordt een behandelplan gemaakt, dat rekening houdt met de sterke kanten van het kind.
 • Het behandelplan wordt uitgevoerd. Na een periode van zes weken is er een tussentijdse evaluatie.
 • Na afloop van het behandelplan worden de resultaten geëvalueerd met alle betrokkenen. Er wordt besproken hoe verder te gaan.

Waar?

In Ridderkerk en Hoogvliet

De Remedial Teacher

R. Warnas

Ronald Warnas is al 35 jaar werkzaam in het onderwijs. Na 30 jaar Basisonderwijs, werkt hij nu al weer 5 jaar in het Voortgezet Onderwijs in Rotterdam. Hij is Studieleider van de Bovenbouw aan het Scheepvaart en Transport College aan de Waahaven. Naast docent Engels krijgt hij steeds meer taken op het gebied van de zorg aan de leerlingen. Vanaf het schooljaar 2010-2011 is hij zorgcoördinator voor de hele school.

In 2009 heeft hij de Mastertitel "Master Special Educational Needs" behaald.

"Ik merk steeds meer dat leerlingen verzanden in de dagelijkse gang van zaken in het onderwijs. Sommige leerlingen hebben geen enkele houvast meer, zowel op school als privé. Als deze leerlingen de juiste aandacht aangeboden krijgen, merk je dit al heel snel in hun schoolprestaties. Als leerlingen weer een duidelijk doel voor ogen krijgen, zie je ze vooruitgaan!"

Naast Remedial Teaching biedt Way2go-up:

Heeft u nog vragen, neem contact op met:

 • R. Warnas
 • Tel. 06-20225548
Way2go-up
Stevinstraat 21
2984 GD Ridderkerk
Nederland
www.way2go-up.nl