Huiswerkbegeleiding

06 202 255 48

Huiswerkbegeleiding

Vanaf de hoogste groepen van het basisonderwijs worden leerlingen regelmatig geconfronteerd met huiswerk. Voor sommige leerlingen is deze extra belasting geen enkel probleem, andere leerlingen komen in grote problemen door dit huiswerk. Door allerlei andere activiteiten, is de huiswerkbelasting soms te groot. Het wordt uitgesteld tot het laatste moment, ouders gaan allerlei sancties aan hun kinderen opleggen als ze het huiswerk niet maken/leren, kortom er ontstaat een heel gespannen situatie.

Als de resultaten dan ook nog eens tegenvallen, krijgt de leerling(e) steeds meer problemen om nog gemotiveerd aan het huiswerk te gaan beginnen.

In het Voortgezet Onderwijs leidt dit soms tot heel grote problemen bij leerlingen. Op school zullen ze regelmatig op het niet maken/doen van huiswerk worden aangesproken, hun ouders worden er mee geconfronteerd, waardoor de druk nog meer toeneemt bij de leerling(e), kortom het kind kan zijn hele verwachte schoolloopbaan niet meer waarmaken.

Zittenblijven of nog drastischer, van school moeten, is vaak een gevolg.

Plan van aanpak

Samen met de coach gaat de leerling(e) het huiswerk bekijken en aangeven waar de problemen voor hem/haar liggen. Er wordt samen een plan van aanpak gemaakt wat regelmatig gecontroleerd wordt en wat dan bijgesteld kan worden.

Er kan ook gekeken worden voor welke vakken specifieke hulp moet komen. Way2go-up werkt met verschillende docenten samen. Zo kan de leerling in zijn leerproces extra geholpen worden.

Way2go-up houdt wel de regie in dit hele proces.

Way2go-up
Stevinstraat 21
2984 GD Ridderkerk
Nederland
www.way2go-up.nl